Deklaracja dostępności
Oficjalna Strona Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu

Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna Strona Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tadeusz Kielar.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 94 352 49 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu
 • Adres: ul. Solna 1
  78-100 Kołobrzeg
  Woj. Zachodniopomorskie, POLSKA
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 94 352 49 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Regionalnego Centrum Kultury został już na etapie projektowania dostosowany do wymogów i ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. Pochyłe powierzchnie podłogi holu pozwalają na łatwe dotarcie do szatni, toalety i sali widowiskowej oraz do windy, dzięki której można się przemieszczać po piętrach.

Na korytarzach i przy wejściach do pomieszczeń nie zastosowano progów, co ułatwia przejazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim i o kulach. Natomiast na sali widowiskowej i sali teatralnej zastosowano odpowiednio szerokie schody.

W Ratuszu, gdzie mieści się Galeria Sztuki Współczesnej i Punkt Informacji Turystycznej, dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami jest winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W Marinie, gdzie swoją siedzibę ma Dział Promocji i w Punktach Informacji Turystycznej na ul. Dworcowej i Morskiej – brak barier.

Godziny otwarcia kasy mogą ulec zmianie!

 • Bilety na wydarzenia sprzedawane są na tydzień wcześniej. Dotyczy to również strony kupibilecik.pl
 • Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 94 35 249 49 wew. 49 oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zwroty biletów będą przyjmowane wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia za okazaniem paragonu fiskalnego

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Kasa RCK

Dzień Godzina
1-4 LUTEGO 09:00 - 19:15
5 LUTEGO 10:00 - 11:15
6 LUTEGO NIECZYNNE
7-11 LUTEGO 09:00 - 19:15
12 LUTEGO 10:00 - 11:15
13 LUTEGO 10:00 - 17:15
14-18 LUTEGO 09:00 - 19:15
19 LUTEGO 16:00 - 18:15
20 LUTEGO 10:00 - 17:15
21-25 LUTEGO 09:00 - 19:15
26-27 LUTEGO NIECZYNNE
28 LUTEGO 09:00 - 19:15

Regionalne Centrum Kultury

Regionalne Centrum Kultury jest koordynatorem amatorskiego ruchu artystycznego oraz form edukacji kulturalno - oświatowej. Działają tutaj grupy i zespoły o profilu muzycznym, teatralnym, recytatorskim, plastycznym, tanecznym. Wszystkie spotkania prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Oprócz tego, prowadzona jest działalność klubowa. W zajęciach uczestniczy ponad 450 osób w różnych grupach wiekowych.

Regionalne Centrum Kultury organizuje koncerty, recitale, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wystawy oraz konkursy i przeglądy o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Uczestniczy i współorganizuje imprezy charytatywne, włączając się co roku m.in. w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Kołobrzeskie Mikołajki, Dzień Dziecka.

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania jest miasto Kołobrzeg. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu prowadzi działalność kulturalną w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury narodowej oraz rozwijania i utrwalania zainteresowań kulturalnych mieszkańców Kołobrzegu.

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu jest organizatorem: kursów, seminariów i szkoleń, festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw, imprez zleconych, imprez artystycznych, działalności wydawniczej i edytorskiej, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.