Oferta pracy - Pracownik informacji turystycznej

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze na stanowisko: Pracownika informacji turystycznej na umowę zlecenie od dnia 01 lipca do 31 sierpnia 2021 r.

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 2.  NAZWA STANOWISKA PRACY - Pracownik informacji turystycznej
 3.  WYMAGANIA
  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
   1. Wykształcenie: min. Średnie.
   2. Doświadczenie na podobnym stanowisku: nie wymagane.
   3. Umiejętności: obsługa komputera (program Word, Excel).
   4. Wiedza na temat topografii i historii miasta oraz walorów turystycznych Kołobrzegu.
   5. Umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów.
   6. Obsługa kasy fiskalnej.
   7. Miła prezencja i wysoka kultura osobista.
   8. Znajomość języków obcych: j. angielski - w stopniu komunikatywnym, j. niemiecki w stopniu komunikatywnym.
  2.  DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI
   1. umiejętność organizacji pracy,
   2. umiejętność pracy w zespole,
   3. umiejętność budowania relacji z klientem,
   4. umiejętności rozpoznawania oczekiwań, potrzeb, zainteresowań turystów i klientów,
   5. komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, otwartość, samodzielność.
  3.  KRYTERIA OCENY
   1. przygotowanie merytoryczne
   2.  umiejętność autoprezentacji.
 4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
  1.  Obsługa Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej.
  2.  Obsługa Klientów indywidualnych i grupowych - bezpośrednia, telefoniczna oraz mailowa.
  3.  Kontakt z Klientem oraz przekazywanie bieżących informacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący.
  4. Podejmowanie działań w celu rozwoju turystyki w mieście, w tym: opracowywanie i monitoring realizacji programów i planów rozwoju turystyki, realizacja zapisów określonych w dokumentach strategicznych Miasta z zakresu turystyki.
  5. Podejmowanie działań w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury turystycznej.
  6. Współdziałanie ze stowarzyszeniami turystycznymi i innymi instytucjami w zakresie rozwoju produktu turystycznego.
  7.  Zbieranie materiałów, przygotowanie wydania i dystrybucja bezpłatnych materiałów zawierających informacje turystyczne.
  8. Prowadzenie, systematyzowanie i aktualizowanie bazy danych.
  9. Prowadzenie monitoringu turystów korzystających z MCIT.
  10.  Prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, a nie będących obiektami hotelarskimi położonymi na terenie miasta.
  11. Aktualizacja treści strony internetowej www.kolobrzeg.eu i miejskich serwisów internetowych, aplikacji oraz w social mediach w zakresie promocji.
 5. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. C.V.
  2. List motywacyjny,
  3. Kserokopia dokumentu poświadczająca wykształcenie,
  4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
  5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 6. Termin składania ofert do dnia 24.06.2021r. do godz. 15.00
 7. Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg
 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko Pracownik informacji turystycznej. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.