Ogłoszenie o pracę: sprzątaczka

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze na stanowisko: sprzątaczka.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

NAZWA STANOWISKA PRACY - sprzątaczka

Rodzaj umowy: umowa zlecenie, stawka godzinowa (22,80 zł), 20 godzin tygodniowo

WYMAGANIA

 • wykształcenie: podstawowe
 • staż pracy: niewymagany
 • umiejętności:
  • umiejętność pracy w zespole
  • dobra organizacja pracy
 • inne:
  • uczciwość, rzetelność, sumienność
  • dyspozycyjność, odpowiedzialność

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 • Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal, korytarzy, toalet, pomieszczeń socjalnych
 • Mycie okien, parapetów, mebli, opróżnianie koszy na śmieci

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz kandydata C.V.
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Termin składania ofert do dnia: 23.01.2023 r.

Miejsce składania ofert : Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta ul. Solna 1 | 78-100 Kołobrzeg

Termin zatrudnienia: od dnia: 01.02.2023 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko Sprzątaczka.

Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.