Deklaracja dostępności
Oficjalna Strona Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu

Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna Strona Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tadeusz Kielar.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 94 352 49 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu
 • Adres: ul. Solna 1
  78-100 Kołobrzeg
  Woj. Zachodniopomorskie, POLSKA
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 94 352 49 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Regionalnego Centrum Kultury został już na etapie projektowania dostosowany do wymogów i ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. Pochyłe powierzchnie podłogi holu pozwalają na łatwe dotarcie do szatni, toalety i sali widowiskowej oraz do windy, dzięki której można się przemieszczać po piętrach.

Na korytarzach i przy wejściach do pomieszczeń nie zastosowano progów, co ułatwia przejazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim i o kulach. Natomiast na sali widowiskowej i sali teatralnej zastosowano odpowiednio szerokie schody.

W Ratuszu, gdzie mieści się Galeria Sztuki Współczesnej i Punkt Informacji Turystycznej, dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami jest winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W Marinie, gdzie swoją siedzibę ma Dział Promocji i w Punktach Informacji Turystycznej na ul. Dworcowej i Morskiej – brak barier.