Ferie Zimowe w RCKu

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu prowadzi zapisy na warsztaty feryjne oraz spektakle teatralne i seanse filmowe. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy na zajęcia tel. 94 35-249-49 wew. 46, 49 (kasa RCK). Opłata za warsztaty: 50 zł / tydzień z wyjątkiem: Odkrywamy zapomniane zawody - 40 zł / tydzień oraz Pomysłowa Fabryka - 10 zł / warsztat.

Opłata w kasie RCK za zajęcia do dn. 28.01.2022 r. Działanie jest finansowane z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na 2022 rok.

 

[ SZCZEGÓŁY ]