Ogłoszenie o zatrudnieniu - inspektor działalności podstawowej

Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta ogłasza nabór na stanowisko: Instruktor działalności podstawowej.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

NAZWA STANOWISKA PRACY - Instruktor działalności podstawowej / animator kultury

 • Rodzaj umowy: o pracę
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat
 • Miejsce wykonywania pracy: Laboratorium Kultury „Adebar”, ul. Armii Krajowej 12

WYMAGANIA

 • wykształcenie: min. średnie
 • staż pracy: min. 5 lat
 • umiejętności: obsługa komputera w zakresie: pakiet biurowy Microsoft Office, obsługa kasy fiskalnej, obsługa programu gastronomicznego i terminala.
 • znajomość przepisów prawnych: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • inne:
  • preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przy pracy z młodzieżą
  • preferowana znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego
  • kreatywność
  • komunikatywność
  • otwartość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole

KRYTERIA OCENY

 • doświadczenie i przygotowanie merytoryczne do pracy na stanowisku instruktora / animatora kultury
 • kontaktowość i umiejętność autoprezentacji

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 • Współtworzenie rocznych i miesięcznych planów i programów dot. organizacji imprez oraz projektów kulturalnych
 • Nadzór nad prowadzeniem kawiarni i magazynu kawiarni
 • Obsługa kasy fiskalnej wraz z oprogramowaniem gastronomicznym i terminala
 • Ustalanie receptur do sprzedaży w kawiarni
 • Przygotowywanie i współorganizacja imprez artystycznych
 • Organizowanie imprez edukacyjnych i upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce
 • Opracowywanie scenariuszy organizowanych imprez wraz z kosztami, a następnie rozliczanie ich
 • Pomoc w przygotowywaniu umów dot. organizowania lub współorganizowania imprez oraz ich realizacja zgodnie z zawartą treścią, z uwzględnieniem rozliczeń finansowych
 • Współdziałanie w zakresie merytorycznym z placówkami zajmującymi się upowszechnianiem kultury oraz ośrodkami edukacyjnymi
 • Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców Kołobrzegu
 • Współpraca ze środowiskiem, organizacjami pozarządowymi itp. przy projektach społeczno-kulturalnych
 • Udział w tworzeniu i współtworzeniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pozabudżetowych
 • Przygotowywanie informacji dot. realizowanych zadań
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego i Dyrektora RCK zgodnych z przepisami prawa pracy i ustalonym w umowie rodzajem pracy

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz kandydata C.V.
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 • Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • Referencje wskazane

Termin składania ofert do dnia: 15 marca 2023r. do godz.15:00

Miejsce składania ofert : Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
im. Zbigniewa Herberta
ul. Solna 1
78-100 Kołobrzeg

Rozmowy kwalifikacyjne: 17.03.2023 r.

Termin zatrudnienia: od dnia: 20 marca 2023 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko Instruktor działalności podstawowej
lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej RCK przy ul. Solnej 1.