Oferta pracy - sprzątaczka

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze na stanowisko: sprzątaczka.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

NAZWA STANOWISKA PRACY - Sprzątaczka

Rodzaj umowy: umowa zlecenie ze stawką godzinową (23,50 zł)

WYMAGANIA

 1. wykształcenie: podstawowe
 2. staż pracy: niewymagany
 3. umiejętności:
  1. umiejętność pracy w zespole
  2. dobra organizacja pracy
 4. inne:
  1. uczciwość, rzetelność, sumienność
  2. dyspozycyjność, odpowiedzialność

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

Sprzątanie toalety ogólnodostępnej na parterze budynku RCK, sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku RCK oraz sceny letniej

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kwestionariusz kandydata C.V.
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Termin składania ofert do dnia:

 • 14.06.2023r.

Miejsce składania ofert:

 • Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
  ul. Solna 1
  78-100 Kołobrzeg

Termin zatrudnienia:

 • od dnia: 15.06.2023r. do dnia: 15.09.2023r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Sprzątaczka.

Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.