Oferta pracy - pracownika informacji turystycznej

Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta informuje o naborze na stanowisko: Pracownika informacji turystycznej na umowę zlecenie od dnia 01 czerwca do 30 września 2023 r.

 • NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • NAZWA STANOWISKA PRACY - Pracownik informacji turystycznej
 • WYMAGANIA
  • WYMAGANIA NIEZBĘDNE
   • Wykształcenie: min. średnie.
   • Doświadczenie na podobnym stanowisku: nie wymagane.
   • Wiedza na temat walorów turystycznych Kołobrzegu.
   • Umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów.
   • Miła prezencja i wysoka kultura osobista.
   • Podstawowa znajomość języka obcego: j. angielski lub j. niemiecki.
  • DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI
   • umiejętność organizacji pracy,
   • umiejętność pracy w zespole,
   • umiejętność budowania relacji z klientem,
   • komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, otwartość, samodzielność.
  • KRYTERIA OCENY
   • umiejętność autoprezentacji, przygotowanie merytoryczne
  • ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
   • Obsługa Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej lub ul. Armii Krajowej 12
   • Obsługa Klientów indywidualnych i grupowych - bezpośrednia, telefoniczna oraz mailowa.
   • Kontakt z Klientem oraz przekazywanie bieżących informacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący.
   • Prowadzenie monitoringu turystów korzystających z MCIT.
   • Sprzedaż towarów i prowadzenie magazynów.
   • Obsługa programu do zarządzania sprzedażą, zakupami i magazynami oraz drukarki fiskalnej
  • WYMAGANE DOKUMENTY
   • C.V.
   • List motywacyjny,
   • Kserokopia dokumentu poświadczająca wykształcenie,
   • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 • Termin składania ofert do dnia 27.05.2023 r. do godz. 15.00
 • Miejsce składania ofert:
  Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
  im. Zbigniewa Herberta
  ul. Solna 1
  78-100 Kołobrzeg

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko Pracownik informacji turystycznej. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.