Dzierżawa parkingu

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Zdrojowej (parking).


[ DOKUMENTACJA ]